Dni skupienia

Zapraszamy chłopaków ze szkoły średniej i starszych. Szczegóły na Facebooku seminaryjnym i stronie.