Adopcja dzieci z Indonezji, które przez naszą misyjną adopcję mogą uczęszczać do szkoły.

Imię : ANASIANA

Nazwisko : LIPAQ
Uszczęszcza teraz do pierwszej klasy liceum. Ma sześcioro rodzeństwa, cztery siostry i dwóch braci. Jedna najstarsza siostra która skonczyła niedawno liceum i teraz pomaga mamie i rodzeństwom gdyż ich ojciec zmarł rok temu. Jej trzy młodsze siostry też chodzą do szkoły, jedna do gimnazjum, jedna do szkoły podstawowej i pozostałe rodzeństwa uszczęszczają do żerówki i przedszkolaki. Oni mieszkają razem z mamą.

Imię :HIRONIMUS
Nazwisko : BELA
Uszczęszcza teraz do pierwszej klasy liceum. Ma jeszcze jednego starszego brata i jedną młodszą siostrę. Jego ojciec jest mechanikiem samochodowym, a mama zajmuje się domem. Jego starszy brat chodzi teraz do deugiej klasy technikum. A siostra dopiero ma 2 lata.
Imię : RAYMUNDUS
Nazwisko : NUBA
Uszczęszcza teraz do pierwszej klasy liceum. Ma czworo rodzeństwa. Starszego brata, jedną młodszą od siebie siostrę i jeszcze dwóch młodszych braci. Rodzice są rolnikami.